Корпаративті басқару жүйесі

2017 жылы корпоративтік басқару жүйесін диагностикалауды «ӨДҚ» АҚ корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау әдісіне сәйкес «ӨДҚ» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізді.

Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін құрметтеудің сөзсіз басымдықпен қатар «ӨДҚ» АҚ корпоративтік басқару жүйесі клиенттердің, инвесторлардың, қоғамның және «ӨДҚ» АҚ қызметіне мүдделі барлық адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді.

«ӨДҚ» АҚ басқару келесі қағидаларға негізделеді:

 • өкілеттіктерді бөлу принципі;
 • жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
 • қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару қағидаты;
 • орнықты даму қағидаты;
 • тәуекелдерді басқару қағидаты, ішкі бақылау және ішкі аудит;
 • корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қайшылығын реттеу қағидаты;
 • қоғам қызметі туралы ақпаратты ашықтық пен объективтіліктің принциптері.

Директорлар кеңесі

Акционерлердің мүдделерін жүзеге асыруды және акционерлердің құқықтарын қорғауды, «ӨДҚ» АҚ алдындағы стратегиялық міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Компанияның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің екі мүшесі, жоғары кәсіби деңгейі және басқарушылық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлардан тұрады. Тәуелсіз директорлар директорлар тәуелсіздігін тану критерийлеріне толығымен сәйкес келеді және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 20-тармақшасында белгіленген талаптарға жауап береді.

Директорлар кеңесінің комитеті

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару комитеті

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құрылуы мен қызмет етуінің негізгі мақсаты - Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту үшін ұсыныстар дайындау арқылы Директорлар кеңесінің тиімділігі мен сапасын арттыру.

Комитеттің құрамы:

 • Алимухамбетов Н.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 • Алькенов М.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшес, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Джайлаубекова А.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Шәріпов А.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – Комитет мүшесі;
 • Мурзагалиева А. Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – Комитет мүшесі;
 • Омаров Б.Б., – комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз);
 • Ахметов Д.Р., – комитеттің сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз).
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті

Аудит жөніндегі комитет «ӨДҚ» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса) тиімді бақылау жүйесін құру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған. ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы, ішкі және сыртқы оған аудит жүргізілді.

Комитеттің құрамы:

 • Алькенов М. А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы;
 • Әлімұхамбетов Н.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Джайлаубекова А.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі.
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті»

Комитет «ӨДҚ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ қызметінің басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), «ҚДБ» АҚ қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуді қоса алғанда, «Лизинг» орта және ұзақ мерзімді перспективада.

Комитеттің құрамы:

 • Әлімұхамбетов Н.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы;
 • Алькенов М.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Джайлаубекова А.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Мурзагалиева А.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Комитет мүшесі;
 • Шарипов А.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Комитет мүшесі;
 • Тастамбеков К.А., – комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз);
 • Абишева Б.Т., – комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз).
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңес беру органы, Кадр саясаты, тағайындау және сыйақы төлеу жүйесі, сондай-ақ «ӨДҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «ӨДҚ» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау бойынша Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелерді тереңдетіп зерделеу және мониторинг жүргізу арқылы Аудит, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және «ӨДҚ» АҚ-да тартылған шетелдік мамандар.

Комиссия құрамы:

 • Джайлаубекова А.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы;
 • Әлімұхамбетов Н.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Алькенов М.А., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Комитет мүшесі;
 • Шарипов А.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Комитет мүшесі;
 • Мурзагалиева А.Е., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Комитет мүшесі;
 • Шонова А.К., – комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз).

Аубакұров Думан Бауыржан

Директорлар кеңесінің төрағасы, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі


Толығырақ

Байбазаров Нұрлан Серікұлы

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы


Толығырақ

Шарипов Асет Булатович

Директорлар кеңесінің мүшесі, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі


Толығырақ

Мурзагалиева Алия Ерболаткызы

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі


Толығырақ

Алимухамбетов Нұржан Ержанұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор


Толығырақ

Алькенов Мурат Асигатович

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор


Толығырақ

Джайлаубекова Айгуль Акешаевна

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор


Толығырақ

«ӨДҚ»АҚ басқармасы

«ӨДҚ» АҚ Басқармасы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің мүдделерін қорғау және мүдделерін жүзеге асыру, «ӨДҚ» АҚ мемлекеттік инвестициялық саясаттың тиімділігін арттыру бойынша өз міндеттерін тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. корпоративтік жанжалдардың шешілуіне көмектеседі.

«ӨДҚ» АҚ азаматтарды қабылдау тағайындалуымен және белгілі бір күндерде жүзеге асырылады

Байбазаров Нұрлан Серікұлы

«ӨДҚ» АҚ Басқарма төрағасы


Толығырақ

Рахметуллин Ержан Дәулеттереевич

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Ибрашева Жанар Шатырқановна

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Гаппаров Ринат Эдуардович

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Султанов Дәурен Тұллықанұлы

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Басқарма органдары

Ұйымдастырушылық құрылымы

Қазақша