Жалғыз акционер
Call-center +7 (7172) 796-440

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жалғыз акционері "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ болып табылады.

"Қазақстанның Даму Банкі "АҚ Жалғыз акционер ретінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде," өнеркәсіпті дамыту қоры "акционерлік қоғамының Жарғысында және" өнеркәсіпті дамыту қоры "АҚ Директорлар Кеңесіндегі өкілдікте көзделген жалғыз акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана"өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ басқаруға қатысады.

Мемлекеттік индустрияландыру бағдарламасы шеңберінде" Қазақстанның Даму Банкі "АҚ - ға" "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға, экономиканың шикізаттық емес салаларына орташа және ұзақ мерзімді төмен пайыздық кредиттер беру жолымен жеке сектор мен мемлекеттің бастамаларына (инфрақұрылымдық жобалар бөлігінде) қаржылық қолдауды қамтамасыз ететін Елдің негізгі инвестициялық институтының рөлі беріледі.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қызметінің негізгі стратегиялық бағыттары:
- кредит беру;
- қаржы ресурстарын басқару;
- корпоративтік басқару және жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру.

"Қазақстанның Даму Банкі"АҚ Директорлар кеңесі тұлғасындағы жалғыз акционер қабылдайтын негізгі шешімдер арасында:
- "Өнеркәсіпті" АҚ Жарғысын және ондағы өзгерістерді бекіту;
- "Өнеркәсіпті" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- "Өнеркәсіпті" АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін және жылдық есебін бекіту;
- дивидендтердің мөлшерін бекіту;
- "Өнеркәсіпті" АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ құрылымына кіреді, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ акцияларының 100% - ы "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі"АҚ-ға тиесілі.

"Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ – ның миссиясы мемлекеттік саясатты іске асыру және "Стратегия-2050"қойылған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының орнықты экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана