Жеңілдетілген лизингке арналған сенім телефоны +7 (7172) 790 543
+7 (7172) 796 306 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша жедел желі телефоны

«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі сырттай шешіміне сәйкес «KPMG Аудит» ЖШС 2019-2021 жылдарға арналған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып анықталды. 2019 жылғы 14 мамырдағы № 60 қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерді 2019-2021 жылдарға ұзақ мерзімді сатып алу туралы келісім (бұдан әрі – Шарт) бойынша аудит құнының сомасы ҚҚС есебімен 107 520 мың теңге мөлшерінде анықталды

«KPMG Аудит» ЖШС 2008 жылдан бастап «ҚДБ – Лизинг» АҚ қаржылық есебіне аудит жүргізіп келеді. «KPMG Аудит» ЖШС серіктесінің ауысуы 2018 жылы болды.

Келісімге сәйкес, аудиторлық ұйымның 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері ҚҚС есебімен 33,600 мың теңгені құрады және аудиторлық қызмет көрсетумен байланысты барлық шығындарды қамтиды.

2019 жылға сыртқы аудитор ұсынатын қызметтер тізімі:

  • «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2019 жылғы 30 маусымда аяқталатын аралық қысқартылған жеке қаржылық есебіне шолу.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитіне арналған сатып алу туралы келісімшарт аясында бухгалтерлік және салықтық есепке алу бойынша кеңестер береді және қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығына ұсынады.

Сыртқы аудит саясаты Үзінді және № 110 хаттама № 151 хаттамадан үзінді

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана