Жеңілдетілген лизингке арналған сенім телефоны +7 (7172) 790 543
+7 (7172) 796 306 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша жедел желі телефоны

КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒА (ІС-ШАРА) ӨТКІЗУ КҮНІ

1

2020 жылға жылдық қаржылық есептілікті ұсыну 1 мамырға дейін

2

Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 2021 жылғы 11 мамыр

3

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жалғыз акционері бекіткен 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну" 1 маусымға дейін

4

2021 жылдың 1 тоқсанына аралық қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн ішінде

5

Өнеркәсіпті дамыту қоры "АҚ рейтингін қайта қарау бойынша Moody' s Investors Service рейтинг агенттігімен жыл сайынғы кездесу" бірінші жартыжылдық ішінде

6

2021 жылғы 2-ші тоқсан үшін аралық қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн ішінде

7

Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу
2021 жылғы 11 қараша

8

2021 жылғы 3-тоқсан үшін аралық қаржылық есептілікті ұсыну
есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн ішінде

9

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ қызметі шеңберінде Ақпараттық оқиғалардың туындауына қарай баспасөз релиздерін тарату" жыл бойы тұрақты түрде

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жалғыз акционері "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ болып табылады. Осыған байланысты 35-бапқа сәйкес. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 4-т.барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай АКЦИОНЕР жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана