Оқиғалар күнтізбесі
Call-center +7 (7172) 79-63-63

КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒА (ІС-ШАРА) ӨТКІЗУ КҮНІ
1 2021 жылдың 1 қаңтарындағы үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну 2022 жылдың 31 қаңтарына дейін
2 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті ұсыну 2022 жылдың 30 мамырына дейін
3 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 19 наурыз, 2022 жыл
4 2022 жылдың 1 сәуіріндегі үлестес тұлғалар туралы ақпарат беру 2022 жылдың 30 сәуіріне дейін
5 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2022 жылдың 11 мамыры
6 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2022 жылдың 12 мамыры
7 2022 жылдың 1 тоқсанына аралық қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсанның соңғы күнінен кейінгі 45 күнтізбелік күн ішінде
8 «Индустриялық даму қоры» АҚ жалғыз акционері бекіткен 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну 2022 жылдың 30 маусымына дейін
9 «Индустриялық даму қоры» АҚ рейтингін қайта қарау бойынша Moody's Investors Service рейтингтік агенттігімен жыл сайынғы кездесу бірінші жартыжылдықта
10 2022 жылғы 1 шілдедегі үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну 2022 жылдың 31 шілдесіне дейін
11 2021 жылға арналған жылдық есепті ұсыну 2022 жылдың 30 шілдесіне дейін
12 2022 жылдың 2 тоқсанына аралық қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсанның соңғы күнінен кейінгі 45 күнтізбелік күн ішінде
13 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 19 қыркүйек, 2022 жыл
14 2022 жылдың 1 қазанындағы үлестес тұлғалар туралы ақпарат беру 2022 жылдың 31 қазанына дейін
15 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2022 жылдың 11 қарашасы
16 Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2022 жылғы 12 қараша
17 2022 жылдың 3 тоқсанына аралық қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсанның соңғы күнінен кейінгі 45 күнтізбелік күн ішінде
18 «Индустрияны дамыту қоры» АҚ қызметі аясында туындайтын ақпараттық оқиғаларға байланысты баспасөз хабарламаларын тарату жыл бойы жүйелі түрде

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жалғыз акционері "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ болып табылады. Осыған байланысты 35-бапқа сәйкес. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 4-т.барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай АКЦИОНЕР жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.