Корпоративтік оқиғалар және шешімдер
Call-center +7 (7172) 79-63-63

Корпоративтік оқиғалар


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 қыркүйектегі "өнеркәсіпті дамыту қоры "АҚ екінші облигациялық бағдарламасын шығару, екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларды бірінші шығару шарттарын айқындау, оны шығару және" қор "АҚ міндеттемелерін ұлғайту туралы" күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешіміне (№236 хаттама) өзгерістер енгізу туралы "оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ акцияларын кеңейту нәтижелері туралы есеп 27/22-10/23/2023 ж.
Есепті бекіту туралы AFRD хаты
Корпоративтік оқиға Қаржылық есептілік депозитарийінің және Қазақстан қор биржасының (KASE) веб-сайтында да орналастырылған.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
Қылышбек Сатылғанұлы Ізбасханов "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.
«Индустриялық даму қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
Қанат Бисімбайұлы Шарлапаев «Индустриялық даму қоры» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқарма мүшесі Е.Д. Рахметуллиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы:
1. Басқарма Төрағасының Орынбасары - Басқарма мүшесі Ержан Дәулеткерейұлы Рахметуллиннің өкілеттігі 2022 жылғы 30 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Максим Максимович Примаков "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары - Басқарма мүшесі болып 2022 жылғы 1 мамырдан бастап "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасының өкілеттік мерзіміне сайлансын.
3. Максим Максимович Примаковқа лауазымдық жалақысы осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес белгіленсін.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқарма Төрағасы (Н.С. Байбазарова). Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес, оның ішінде еңбек шартының мерзімінен бұрын бұзылуына байланысты Е.Д. Рахметуллинге өтемақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдансын.
"Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы":
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 2 000 000,00 (екі миллион) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 25 000 (жиырма бес мың) дана жай акциялар мөлшерінде "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының жай акциялары орналастырылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамына жарияланған акциялар шегінде бір акция үшін 2 000 000,00 (екі миллион) теңге бағасы бойынша 25 000 (жиырма бес мың) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын жай акция.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібінің "орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы" 2022 жылғы 29 маусымдағы (№212 хаттама)шешімінің күші жойылды деп тану туралы"және"жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы"
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 маусымдағы (№212 хаттама) күн тәртібінің "орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы"бірінші мәселесі бойынша шешімінің күші жойылды деп танылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 2 000 000,00 (екі миллион) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 25 000 (жиырма бес мың) дана жай акциялар мөлшерінде "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының жай акциялары орналастырылсын.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамына жарияланған акциялар шегінде бір акция үшін 2 000 000,00 (екі миллион) теңге бағасы бойынша 25 000 (жиырма бес мың) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын жай акция.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.

Міндеттемелерді "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы, 50 (елу) миллиард теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымын бекіту және оларды шығару шарттарын айқындау туралы.     
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ міндеттемелері 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигацияларды екінші рет шығару жолымен "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.
2. 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес оларды шығару шарттары белгіленсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 050940001237 бизнес-сәйкестендіру нөмірі бойынша тіркелген "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының (Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты, 15-т.т.) мемлекеттік емес облигацияларының екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді. Шығарылым KZ2C00007391 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген қамтамасыз етусіз 50 000 000 (елу миллион) купондық облигацияларға бөлінген . Бір облигацияның номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгені құрайды.
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 16.03.2021.pdf

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 050940001237 бизнес-сәйкестендіру нөмірі бойынша тіркелген "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының (Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты, 15-т.т.) мемлекеттік емес облигацияларының үшінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді. Шығарылым KZ2C00008217 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген қамтамасыз етусіз 50 000 000 (елу миллион) купондық облигацияларға бөлінген . Бір облигацияның номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгені құрайды.
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 04.11.2021.pdf

Міндеттемелерді "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы, 50 (елу) миллиард теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымын бекіту және оларды шығару шарттарын айқындау туралы.
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ міндеттемелері 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымы арқылы "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.
2. 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымы бекітілсін және осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес оларды шығару шарттары белгіленсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы, орналастыру (сату) туралы.

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының жалпы саны 8,000,000,000 (қарапайым акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге) жарияланған акциялар санына жарияланған акциялардың санына 80 000 (сексен мың) дана орналастырыңыз. сегіз миллиард) теңге.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционері - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға бір акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге бағамен 80 000 (сексен мың) дана қарапайым акцияларды сатып алуға басым құқығын жүзеге асыру туралы ұсыныс жіберіңіз. жалпы сомасы 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге болатын қарапайым акция.
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы.     
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 200 000 (екі жүз мың) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 61 430 (алпыс бір мың төрт жүз отыз) дана жай акциялар мөлшерінде "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жай акциялары орналастырылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ – ның жалғыз акционері - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 200 000 (екі жүз мың) теңге бағасы бойынша 61 430 (алпыс бір мың төрт жүз отыз) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешімнің 1-3-тармақтары экспорт алдындағы және экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңге мөлшерінде қаражат бөлу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді.


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 050940001237 бизнес-сәйкестендіру нөмірі бойынша тіркелген "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының (Қазақстан, Нұрсұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты, 15-т.т.) мемлекеттік емес облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді. Шығарылым KZ2C00007011 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген қамтамасыз етусіз 50 000 000 (елу миллион) купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгені құрайды.
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 16.10.2020.pdf

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының саны 100 000 (жүз мың) дана жарияланған акциялардың санына қарапайым акциялар үшін 10000 (жүз мың) тенге қарапайым акцияға 10 000 000 000 ( он миллиард) теңге.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционеріне - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға 100 000 (жүз мың) теңге бағамен 100000 (жүз мың) акция мөлшерінде қарапайым акцияларды сатып алудың басым құқығын пайдалану туралы ұсыныс жіберіңіз. жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешімнің 1-3 тармақтары «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционері - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған жай акцияларының санын 200,000 (екі жүз мың) данаға көбейту және АҚ өткізу туралы шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді. «ҚДБ-Лизинг» Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және уәкілетті органда акциялар проспектісіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізу үшін қажетті шараларды қабылдайды.

Директорлар кеңесінің шешімі

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 3 қазандағы шешімінің (№108 хаттама) күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы »келесі тармаққа өзгеріс енгізілсін:

«2019 жылдың 4 қазанына дейін» деген сөздер мен сандар «2022 жылдың 4 қазанына» деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын. Директорлар Кеңесінің Төрағасына және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасына осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауды тапсыру.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі (№142 хаттама) «Орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімінің (№142 хаттама) күші жойылды деп тану туралы және орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы.

1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі (№142 хаттама) «Жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімінің (№142 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланған акциялар саны шегінде бір жай акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге бағасы бойынша жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге болатын 120 000 (жүз жиырма мың) дана жай акция санында «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын орналастыру.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге бір жай акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге баға бойынша 120 000 (жүз жиырма мың) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдасын.

4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын жарияланған акциялардың саны шегінде 12000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды жай акциялар үшін 10000 (жүз мың) тенге қарапайым акцияға 12000 данаға орналастырсын. 000 000 (он екі миллиард) теңге.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне қарапайым акцияға 10000 (жүз мың) теңге бағамен 120,000 (жүз жиырма мың) мөлшеріндегі жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы ұсынысты жіберу. 000 000 000 (он екі миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының мөлшерін жарияланған акциялардың санына 150,000 (жүз елу мың) жай акциялар санына бір жай акция үшін 10000 (жүз мың) тенге жалпы сомасына 15 000 000 000 (он бес миллиард) сомаға орналастырыңыз. теңге.

2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Жалғыз акционеріне - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарапайым акцияларға жалпы сомасы 100,000 (жүз мың) теңге бағамен 150,000 (жүз елу мың) мөлшеріндегі жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану туралы ұсыныс жіберу. 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

Жалғыз акционердің шешімі


Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және оның лауазымды адамдарының 2023 жылғы іс-қимылына өтініштері туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелеріне 2023 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы
 1. Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. 2023 жылы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.
 3. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
 4. Өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы және «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту туралы
 1. Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, н.п. 15; БСН - 050940001237; деректемелері: IBAN KZ546010111000166106 «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамында, Астана қаласы, HSBKKZKX БСК) 23 567 494 468,76  (жиырма үш миллиард бес жүз алпыс жеті миллион төрт жүз тоқсан төрт мың төрт жүз алпыс сегіз) теңге 76 тиын мөлшерінде 2023 жыл.
 2. 23 567 494 468,76 (жиырма үш миллиард бес жүз алпыс жетi миллион төрт жүз тоқсан төрт мың төрт жүз алпыс сегiз) теңге мөлшерiндегi сома 76 тиын «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлiк қоғамының дивидендтiк бiрыңғай акционерiне төлеуге жiберiлсiн.
 3. Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері 2023 жылға 18 794,90 (он сегіз мың жеті жүз тоқсан төрт) теңге 90 тиын мөлшерінде бекітілсін.
 4. Дивидендтер төлеудің мынадай тәртібі бекітілсін:
 5. 2023 жылға дивидендтер төлеу басталған күн - шешім қабылданған күннен бастап, бұл ретте 2024 жылғы 13 маусымнан кешіктірмей;
 6. дивидендтерді төлеу «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының акцияларын тізілім ұстаушылар жүйесінде көрсетілген «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің банктік шотына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізілсін.
 7. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның 2024-2026 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы

 1. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының 2024-2026 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын.
 2. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

 1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) мүше болып айқындалсын.
 2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 4 маусымнан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
 3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "Өнеркәсіпті дамыту қоры"  акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып:
 4. Елібаев Марат Талғатұлы - жалғыз акционердің өкілі ретінде;
 5. Гаппаров Ринат Эдуардович - "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының төрағасы;
 6. Омаров Бақытжан Байділдаұлы - жалғыз акционердің өкілі ретінде;
 7. Жайлаубекова Айгүл Акешайқызы - тәуелсіз директор ретінде;
 8. Мақанов Ерқанат Қазкенұлы - тәуелсіз директор ретінде;
 9. Тұрысбеков Дәурен Сейілханұлы - тәуелсіз директор ретінде сайлансын.
 10. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Марат Талғатұлы Елибаевты сайлау ұсынылсын.
 11. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары А. А. Жайлаубековаға, Е. Қ. Мақановқа, Д. С. Тұрысбековке сыйақы мөлшері осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес белгіленсін.
 12. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасының төрағасы тәуелсіз директорлар А. А. Жайлаубекова, Е. Қ. Мақанов, Д. С. Тұрысбековпен шартқа қол қойсын.
 13. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасының төрағасы осы шешімді орындау үшін қажет шараларды қабылдасын.
 14. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы
1. Елібаев Марат Талғатұлы жалпы 2023 жылғы 27 қаңтардан бастап «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейінгі өкілеттік мерзімімен дара акционер өкілі ретінде «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
2. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының дара акционерінің шешімі болып табылады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ жарияланған акцияларының санын көбейту туралы
1. «Қазақстан Даму банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы - «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жарияланған қарапайым акцияларының саны қарапайым акциялардың 236 430 (екі жүз отыз алты мың төрт жүз отыз) данасына көбейтілсін.
2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараны қабылдасын.
3. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының дара акционерінің шешімі болып табылады.

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ дара акционерінің 2022 жылғы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулері туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесінің және басқармасының мүшелеріне 2022 жылы төленген сыйлықақы көлемі мен құрамы туралы
1. Осы хаттаманың №4 қосымшасына сай, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ дара акционерінің 2022 жылы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулерінің болмағаны туралы ақпарат мәліметке алынсын.
3. Осы хаттаманың №5 қосымшасына сай, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесі және басқармасы мүшелерінің 2022 жылғы сыйлықақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынсын.
4. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараны қабылдасын.
5. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы дара акционерінің шешімі болып табылады.

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ дара акционерінің 2022 жылғы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулері туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесінің және басқармасының мүшелеріне 2022 жылы төленген сыйлықақы көлемі мен құрамы туралы
1. Осы хаттаманың №4 қосымшасына сай, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ дара акционерінің 2022 жылы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулерінің болмағаны туралы ақпарат мәліметке алынсын.
3. Осы хаттаманың №5 қосымшасына сай, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесі және басқармасы мүшелерінің 2022 жылғы сыйлықақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынсын.
4. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараны қабылдасын.
5. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы дара акционерінің шешімі болып табылады. 

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу шешімін қабылдау туралы және бір қарапайым акцияға есептелген дивиденд көлемін бекіту туралы

1. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының таза табысын бөлу келесі тәртіпте бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55 А ғимарат, т.е. 15; БСН – 050940001237, деректемелер: «Қазақстан Халық банкі» АҚ IBAN KZ546010111000166106, Астана қ. БСК HSBKKZKX)
Құпиялы
2. Құпиялы
3. Дивидендтер төлеу келесі тәртіпте бекітілсін:
2022 жыл үшін дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен кейінгі келесі күннен бастап, бірақ 2023 жылғы 28 маусымнан кеш емес;
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесінде көрсетілген «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы дара акционерінің банк шотына қолма-қол емес негізде аудару жолымен ақшалай түрде дивидендтер төлемі жасалсын.
4. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараны қабылдасын.
5. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының дара акционерінің шешімі болып табылады.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық есебін бекіту туралы
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2022 жылғы жылдық есебі осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамы басшылығы мен директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
1. Ринат Эдуардұлы Гаппаров «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болып 2023 жылғы 13 қазаннан бастап өкілеттік мерзімі «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. тұтас.
2. Ринат Эдуардұлы Гаппаров 2023 жылғы 13 қазаннан бастап «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып, өкілеттік мерзімі акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. тұтастай алғанда Индустриялық даму қоры.
3. «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқармасы «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің отырысына лауазымдық жалақының мөлшерін және оны төлеу шарттарын айқындау туралы мәселені енгізу жөнінде шаралар қабылдасын. «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасына сыйақы және сыйлықақылар.
4. Осы шешім «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Онеркасипти дамыту кора» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
1. Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 ақпандағы (No 282-2022-03 хаттама) «Қазақстан Республикасының Даму Банкінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» шешімін енгізу. «Индустриялық даму қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері, сандық құрамын анықтау, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау, мынадай өзгерістер:
2-тармақтағы «6 (алты)» деген сан мен сөз «7 (жеті)» деген санмен және сөзбен ауыстырылсын.
2. Ерқанат Қазкенұлы Мақанов өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін тұтастай алғанда «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып басқарма мүшесі болып сайлансын. «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамы директорларының.
3. Құпия.
4. Құпия.
5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 мамырдағы (No 260-2021-09 хаттама) шешіміне № 6 қосымшаның күші жойылды деп танылсын. «Индустриялық даму қоры» АҚ директорларының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және басқарма мүшелерін сайлауды айқындау, сондай-ақ «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
6. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамы «Қазақстан машина жасаушылар одағы» ММ мүшелігінен шыққан күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
7. «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
8. Осы шешім «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және осы шешімнің 6-тармағын қоспағанда, қабылданған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
1) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің саны 6 (алты) адам болып белгіленсін.
2) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Қанат Бисімбайұлы Шарлапаев пен Нұрлан Серікұлы Байбазаровтың өкілеттігі 2023 ж. 24 қарашадан бастап тоқтатылсын.
3) 2023 ж. 24 қарашадан бастап Бақытжан Байділдайұлы Омаровты "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жалғыз акционердің өкілі ретінде, тұтастай алғанда "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
4) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Марат Талғатұлы Елибаев тағайындалсын.
5) Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
6) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.
2022-2023 жылдарға арналған "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
1. "КПМГ Аудит" ЖШС (БСН 930840000232, орналасқан жері: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 180-үй) "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2022-2023 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын.
2. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Ізбастин Қаныш Теміртайұлының өкілеттігі 2022 жылғы 14 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқармасы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ ұсынымдарын ескере отырып, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау мәселесін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің кезекті бетпе-бет отырысына қарауға ұсынсын.
3. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және ол қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
"Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және"өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы"
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Әсет Болатұлы Шәріпов пен Қылышбек Сатылғанұлы Ізбасхановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленді.
3. Қанат Бисімбайұлы Шарлапаев 2022 жылғы 28 ақпаннан бастап "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
4. Руслан Викторович Искаков "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалғыз акционердің өкілі ретінде 2022 жылғы 28 ақпаннан бастап, жалпы "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайланды.
5. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қанат Бисимбайұлы Шарлапаевты "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылды.
6. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және ол қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

«Индустриялық даму қоры» АҚ-на әзірленетін мемлекеттік жобалардағы (ұлттық жобалар, жол карталары) және заң жобаларындағы ұсыныстарды/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жолдау туралы тікелей тапсырма беру туралы.
1. Мемлекеттік бағдарламалардағы (ұлттық жобалардағы, жол карталарындағы), заң жобаларындағы, сондай-ақ «Бәйтерек» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару туралы заңға тәуелді актілердегі стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамалар. «Индустриялық даму қоры» АҚ мемлекеттік органдарға жіберген «ҰБХ» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ компаниялар тобының ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу үшін келісілуі тиіс. «Бәйтерек» ҰБХ немесе жеке еншілес компаниялар.
2. Осы шешімнің 1-тармағының орындалуын қамтамасыз ету «Индустриялық даму қоры» АҚ Басқарма төрағасына (Байбазаров Н.С.) жүктелсін.
3. Осы шешім «Индустриялық даму қоры» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін" өнеркәсіпті дамыту қоры " акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-қимылдарына өтініштері туралы, "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы 2021 жылы төленген" өнеркәсіпті дамыту
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. 2021 жылы "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
3. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2021 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы және "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ басқармасына тапсырма беру туралы шешім қабылдау туралы
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу және "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2021 жылғы жай акциялары бойынша мынадай шарттарда дивидендтер төлеу тәртібі бекітілсін:
1) 2021 жылы алынған 8 200 212 326 (сегіз миллиард екі жүз миллион екі жүз он екі мың үш жүз жиырма алты) теңге 47 тиын мөлшеріндегі таза табысты бөлу өндірілмесін және "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ иелігінде қалдырылсын";;
2) "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жай акциялары бойынша 2021 жылға дивидендтер төлемеу;
3) "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі іс-шаралар аяқталғаннан кейін "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ таза табысын бөлу және 2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің қарауына қайта шығарсын.
2. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы
1. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен (№243-2020-14 хаттама) бекітілген "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ 2022 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімде "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен (№243-2020-14 хаттама) бекітілген "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жарғысын, оны заңды тұлғалардың органдары арасында құзыреттерді бөлуге сәйкес келтіру мақсатында өзектендіру бойынша жұмыс жүргізсін. акцияларының елу пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен жаңа редакцияда "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ-ға тікелей тиесілі, "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ Басқармасының 2021 жылғы 9 наурыздағы шешімімен бекітілген (№12/21 хаттама).
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасының Төрағасы Н.С. Байбазаровқа "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен (№243-2020-14 хаттама) бекітілген "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізуге қол қою құқығы берілсін.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаров осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы:
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық есебі осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы"
1. Осы Хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен (№243-2020-14 хаттама) бекітілген "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Нұрлан Серікұлы Байбазаровқа "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен (№243-2020-14 хаттама) бекітілген "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізуге қол қою құқығы берілсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Нұрлан Серікұлы Байбазаров осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2022 жылғы 30 маусымнан бастап күшіне енеді.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын сайлау туралы"
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Нұрлан Серікұлы Байбазаров 2022 жылғы 4 қазаннан бастап жалпы "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
2. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және ол қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Нұрлан Серікұлы Байбазаровтың өкілеттігі 2022 жылғы 16 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. Осы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді және 2022 жылғы 16 қарашадан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ 2022 жылғы 7 желтоқсанда 4 100 106 163.24 теңге мөлшерінде дивидендтер төледі.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ны қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы және "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 31 наурыздағы шешімінің 3-тармағын қолданбау туралы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның қолдаухатын қарау туралы (№235-2020-06 хаттама) күн тәртібінің бірінші мәселесі және "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 тамыздағы шешімінің 3-тармағы бойынша (№267-2021-16 хаттама) күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 31 наурыздағы (№235-2020-06 хаттама) "ҚДБ-Лизинг" АҚ қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы және "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-на тапсырма беру туралы шешімінің 3-тармағы қолданылмасын "ҚДБ-Лизинг" АҚ осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген негізгі шарттарда "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамын қаржыландыру жөніндегі мәмілеге.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 тамыздағы (№267-2021-16 хаттама) күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 31 наурыздағы тапсырмасын таратпау (жою) туралы "өтінішін қарау туралы" шешімінің 3-тармағы қолданылмасын (хаттама № 235-2020-06) "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ тобымен осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген негізгі шарттарда "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамын қаржыландыру жөніндегі мәмілеге қатысты мәмілелерге қатысты.
3. Осы шешімнің 3 және 4-тармақтары "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштері туралы, "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы.
1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ) 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
3. 2020 жылы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.


Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "өнеркәсіпті дамыту қоры"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және мүшелерін сайлау, сондай-ақ"өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға белгіленсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:
1) Ізбастин Қаныш Теміртайұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
2) Шәріпов Әсет Болатұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
3) Кенжебаева Сандуғаш Айбасқызы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
4) Байбазаров Нұрлан Серікұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
5) Алькенов Мурат Асигатович, тәуелсіз директор;
6) Джайлаубекова Айгүл Акешайқызы, тәуелсіз директор;
7) Ізбасханов Қылышбек Сатылғанұлы, тәуелсіз директор;
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
5. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу және "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2020 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу тәртібін бекіту туралы.
1. 2020 жылға 10 171 213 076,38 (он миллиард бір жүз жетпіс бір миллион екі жүз он үш мың жетпіс алты, 38) теңге мөлшерінде "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:
1) 2020 жылға 10 171 213 076,38 (он миллиард бір жүз жетпіс бір миллион екі жүз он үш мың жетпіс алты, 38) теңге мөлшеріндегі сома "Өнtркәсіпті дамыту қоры"АҚ-ның иелігінде қалдырылсын;
2) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер төленбесін.
2. Осы шешімнің 1-тармағы "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ үшін "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінде көрсетілген таза кіріс сомасының 14% немесе 14% - дан кем мөлшерінде дивидендтер төлеуге таза табыстың бір бөлігін белгілеу туралы республикалық бюджет комиссиясының шешімін алғаннан кейін күшіне енеді.

2022-2023 жылдарға арналған "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
1. "КПМГ Аудит" ЖШС (БСН 930840000232, орналасқан жері: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 180-үй) "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2022-2023 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын.
2. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің № 176-2015 хаттамасы) -13)

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу (Қоғамның директорлар Кеңесінің хаттамасы) Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес «Қазақстан Даму Банкі» № 176-2015-13) (бұдан әрі - Жарғы).
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.
 3. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі болып сайланған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әміртаев Асқар Сапарұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
 2. 2-тармақтағы шешім - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау туралы

 1. «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің құрамы 7 (жеті) адамнан тұрады.
 2. «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы Әсет Болатұлы Шариповты директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлға ретінде, өкілеттік мерзімі кеңестің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының директорлары тұтастай алғанда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау үшін «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 4. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның әрекеттеріне шағымдары туралы. 2019 жылы лауазымды тұлғалардың «ҚДБ-Лизинг» АҚ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне 2019 жылы төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес 2019 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
 3. 2019 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатыспауы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
 4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«ҚДБ - Лизинг» АҚ-ның 2019 қаржы жылына таза кірісін бөлу туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2019 жылғы есепті жылға арналған таза кірісін келесідей тәртіппен 3 517 086 924 (үш миллиард бес жүз он жеті миллион сексен алты мың тоғыз жүз жиырма төрт) теңге мөлшерінде бөлу бекітілсін:
  1. таза кірістің 30 пайызын құрайтын 1 055 1266 077,20 теңге (бір миллиард елу бес миллион жүз жиырма алты мың жетпіс жеті теңге 20 тиын), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ дивидендтерін төлеуге жіберілді;
  2. таза табыстың 70 пайызын құрайтын 2 461 960 846,80 теңге (екі миллиард төрт жүз алпыс бір миллион тоғыз жүз алпыс мың сегіз жүз қырық алты теңге 80 тиын) сомасындағы қалған бөлігі жинақталған көлемнің азаюына байланысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның иелігінде қалуы керек. өткен жылдардағы шығындар;
 2. 2019 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері 1034,44 теңге (бір мың отыз төрт теңге 44 тиын) мөлшерінде бекітілсін;
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ дивидендтерін төлеудің келесі тәртібі бекітілсін:
  1. компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтері: орналасқан жері, Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Могилик Ел даңғылы, 55 А корпус, 15-ғимарат, БИН 050940001237 IBAN KZ64914398416BC04819 «Сбербанк» АҚ ЕБ, Нұр-Сұлтан, БИК SABRKZKA;
  2. дивидендтер төленетін кезең - 2019;
  3. бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері - 1034,44 теңге (бір мың отыз төрт теңге 44 тиын);
  4. дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2020 жылдың 15 маусымынан кешіктірмей;
  5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - дивидендтер «ҚДБ лизинг» АҚ акционерлерінің тізілімдері жүйесінде көрсетілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ банктік шотына аудару арқылы төленеді.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылға арналған жылдық есебі осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Бұл шешім - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционері.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ атауын өзгерту және жарғыны жаңа редакцияда бекіту туралы.

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) фирмалық атауы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы болып өзгертілсін.
 2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Байбазаров Нурлан Сериковичке Жарғыға қол қоюға өкілеттік берілсін.
 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Н.С. Байбазаровқа) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.
 5. Осы шешім Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ контрагенттер тобына арналған тәуекел бойынша ең жоғары лимит мөлшерін бекіту туралы»

 1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделі мәміле жасасу туралы және АҚ-ның нұсқауы бойынша «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі шешімінің 3 тармағын таратпау. «ҚДБ-Лизинг» 2020 жылғы 31 наурыздағы «Өнеркәсіптік даму қоры» АҚ-ның ұсынылған лизингтік операциялары мен қолданыстағы лизингтік операцияларын қайта құрылымдау үшін «Индустриялық даму қоры» АҚ жалғыз акционері ретінде қабылданған мақсат (№ 235-2020-06 хаттама), 120 632 000 000 теңге, осы шешімнің 1-тармағына сәйкес.
 2. 2-тармақ бойынша шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес редакциядағы Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі актілеріне өзгерістер енгізілсін:

 1. Қоғамның жалғыз акционерінің 05.07.2007 жылғы шешімімен бекітілген “Қазақстанның Даму Банкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы “ҚДБ-Лизинг” акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі (№81 хаттама);
 2. Қоғамның жалғыз акционерінің 16.06.2017 жылғы шешімімен бекітілген “Қазақстанның Даму Банкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы “ҚДБ-Лизинг” акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты (№194-2017-05 хаттама);
 3. Қоғамның жалғыз акционері 30.03.2018 жылы бекіткен “ҚДБ-Лизинг” АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілуге жататын “ҚДБ-Лизинг” АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі (№202-2018-03 хаттама);
 4. Жалғыз акционердің шешімімен 30.03.2018 жылы бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Корпоративтік басқару кодексі (№202-2018-03 хаттама);
 5. Жалғыз акционердің 25.04.2019 жылғы шешімімен бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (№216-2019-09 хаттама).

2. Қоғам Басқармасы осы шешімнің 1-тармағынан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы шешім Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

 1. Жалғыз акционердің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешімімен бекітілген “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ-ның дивидендтік саясатына осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін (№194-2017-05 хаттама).
 2. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Басқармасы осы шешімнің 1-тармағынан туындайтын шараларды қабылдасын.
 3. Осы шешім “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
“ҚДБ–Лизинг”АҚ Жалғыз акционерінің 25 сәуір 2019 жылғы шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес “ҚДБ–Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

“Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы
 1. А. И. Антоненконың хабарламасына сәйкес 2020 жылдың 08 қазанынан бастап “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры А. И. Антоненконың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын
 2. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті адам) болып белгіленсін
 3. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды орындасын
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы »(Хаттама № 202-2018-03) бастап 12.12.2019 ж (хаттама № 229-2019-22)
 1. "ҚДБ-Лизинг" АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№202-2018-03 хаттама) бекітілген "ҚДБ–Лизинг" акционерлік қоғамының "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы корпоративтік басқару кодексіне осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
 2. Осы шешімнің 1-тармағы "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Жалғыз акционері "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған жай акцияларының санын 200,000 (екі жүз мың) данаға көбейту.
 2. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалғыз акционерінің шешімі.
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдайды.

35-баптың 4, 5-тармақтарына, 36-баптың 1-тармағының 5) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жарғысының 13-бабының 13.1-тармағына және 8-тармаққа сәйкес ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысының 8-бабының 8.2-тармағын, Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

 1. «Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымын тәуелсіз директор ретінде Алькенов Мұрат Асигатұлы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп сайлау, Банктің еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Қазақстанның дамуы »тұтастай алғанда.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы, тәуелсіз директор Алкенов Мурат Асигатовичке 2019 жылғы 30 қыркүйектегі № 224-2019-17 хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшерін белгілеңіз.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор Алкенов Мурат Асигатовичпен келісімге қол қоюы керек («ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 11-қосымшасына сәйкес) 2019 жылғы 25 сәуірдегі № 216-2019-09 хаттама).
 4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және шешім қабылданған кезден бастап әрекет етеді.

35-баптың 4, 5-тармақтарына, 36-баптың 1-тармағының 5) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жарғысының 13-бабының 13.1-тармағына және 8-тармаққа сәйкес ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысының 8-бабының 8.2-тармағын, Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы, тәуелсіз директор Дмитрий Борисович Ерошоктың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатыңыз.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы 2019 жылдың 27 қыркүйегіне дейін «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры лауазымына үміткерлерді таңдау бойынша іс-шаралар өткізеді.
 3. 2019 жылдың 1 қазанына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізу.
 4. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау үшін «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 5. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылдың 23 қыркүйегінде күшіне енеді.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен (№ 176-2015-13 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жарғысына қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Осы хаттамаға № 3.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа сөз беріңіз. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою құқығы - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (№ 176-2015-13 хаттама).
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын алдын ала сатып алу құқығын іске асырған кезде және «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 мамырдағы сырттай дауыс беруімен қабылданған шешімнің жарамсыздығы туралы (№ 218-2019-11 хаттама) күн тәртібіндегі екінші мәселе
 1. «ҚДБ - Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге мөлшерінде жай акцияға 100 000 (жүз мың) теңге орналастыру бағасы бойынша 120,000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану.
 2. Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес белгіленген тәртіпте «ҚДБ - Лизинг» АҚ акцияларын қолма-қол ақшамен сатып алу.
 3. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 мамырдағы сырттай дауыс беру туралы шешімінің (№ 218-2019-11 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
 4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге мөлшерінде жай акцияға 100000 (жүз мың) тенге орналастыру бағасы бойынша 120,000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану.
 2. Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның акцияларын қолма-қол ақшамен сатып алу.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарапайым жағдайларда «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ны келесі шарттар бойынша алдын ала сатып алу құқығын пайдаланады:
 1. сатып алынған жай акциялар саны - 150 000 (жүз елу мың) дана;
 2. бағасы - бір қарапайым акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге;
 3. жалпы сомасы - 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге.
 1. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылға арналған жылдық есебі осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Бұл шешім - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционері.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның келесі ішкі актілерінің күші жойылды деп танылсын:

  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже (№ 182-2016-06 хаттама);

  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (Хаттама № 181-2016-05).

 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен мақұлдануға жататын «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізімінің 7-тармағын алып тастаңыз (Хаттама № 202-2018- 03).
 1. «KPMG Аудит» ЖШС (БСН 930840000232, орналасқан жері: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 180) 2019-2021 жылдарға «ҚДБ-Лизинг» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.
 2. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы, Жалғыз акционердің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары туралы, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылы 26 сәуірде 2019 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Осы Хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес 2018 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
 3. 2018 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатыспауы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
 4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚДБ» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. - Лизинг », 2019 жылғы 26 сәуір
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылғы есепті кезеңдегі таза кірісін 3,800,871,179,85 (үш миллиард сегіз жүз миллион сегіз жүз жетпіс) мөлшерінде бөлу бекітілсін. мың бір жүз жетпіс тоғыз) теңге 85 тиын келесі тәртіппен:

  1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу үшін таза табыстың 30 (отыз)% -ын құрайтын 1 140 261 353,96 (бір миллиард жүз қырық миллион екі жүз алпыс бір мың үш жүз елу үш) теңге 96 тиын сомасы;

  2) 2,660,609,825,89 (екі миллиард алты жүз алпыс алты миллион алты жүз тоғыз мың сегіз жүз жиырма бес) тенге 89 қалған тиын, бұл таза табыстың 70 (жетпіс)% құрайтын жинақталған көлемнің азаюына байланысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның иелігінде қалуы керек. өткен жылдардағы шығындар;
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері - 2018 жылға 1 754,25 (бір мың жеті жүз елу төрт) теңге 25 тиын;
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеудің келесі тәртібі бекітілсін:

  1) компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтері: орналасқан жері, Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А, 15 үй, БИН - 050940001237, IBAN KZ546010111000166106, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан, БИК HSBKKZKX;

  2) дивидендтер төлеу мерзімі - 2018 жыл;

  3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері - 1 754,25 (бір мың жеті жүз елу төрт) теңге 25 тиын;

  4) дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 25 маусым;

  5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - дивидендтер «ҚДБ - Лизинг» АҚ акционерлерінің тізілім жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен төленеді.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

Директорлар кеңесінің шешімі


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасын шығару, екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларды бірінші шығару шарттарын айқындау, оны шығару және акционерлік қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы "күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 қыркүйектегі шешіміне (№236 хаттама) енгізілсін Өнеркәсіпті дамыту қоры" өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға " мынадай өзгерістер енгізеді:

 1. 3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының міндеттемелерін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 190 000 000 000 (жүз тоқсан миллиард) теңге сомасына облигациялық қарыз тарту есебінен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының меншікті капиталының мөлшерінен 53% (елу үш пайыз) құрайтын шамаға ұлғайту.»;
 2. осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (№236 хаттама) бекітілген "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигацияларды бірінші шығару шарттарына.
Жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу)тәсілі мен бағасы туралы

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының жарияланған акциялар шегінде 5 550 (бес мың бес жүз елу) дана жай акциялары жалпы сомасы 11 100 000 000 (он бір миллиард жүз миллион) бір жай акция үшін 2 000 000 (екі миллион)теңге бағамен орналастырылсын теңге.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне - "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамына жарияланған акциялар шегінде 5 550 (бес мың бес жүз елу) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс 2 000 000 (екі миллион) теңге бағамен жіберілсін. жалпы сомасы 11 100 000 000 (он бір миллиард жүз миллион) теңгеге бір жай акция.
 3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны,  оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жалпы сомасы 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге құрайтын 12 500 (он екі мың бес жүз) дана жай акциялары жарияланған акциялар шегінде бір жай акция үшін 2 000 000 (екі миллион) теңге бағасымен орналастырылсын.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционері - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жалпы сомасы 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге құрайтын 12 500 (он екі мың бес жүз) дана жай акцияларды жарияланған акциялар шегінде бір жай акция үшін 2 000 000 (екі миллион) теңге бағасымен басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.
 3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімді орындау үшін қажет шараларды қабылдасын.
 4. Осы шешімнің 1-3-тармақтары Қазақстанда шығарылған ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, арнайы мақсаттағы автокөлік құралдары мен автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, кейіннен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» қаржылық-экономикалық негіздемесі бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымының шарттарын айқындау, оны шығару және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға ұлғайту туралы

 1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың үшінші шығарылымының шарттары осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес айқындалсын және оны шығару жүзеге асырылсын.
 2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының міндеттемелері "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялық қарыз тартуы есебінен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының меншікті капиталы мөлшерінің 13%-ын (он үш пайызын) құрайтын шамаға ұлғайтылсын.
 3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды, соның ішінде "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қаражатты тартуға келісімін алу бойынша шараларды қабылдасын.

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымының шарттарын айқындау, оны шығару және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан астамын құрайтын шамаға ұлғайту туралы

 1. Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымының шарттары осы хаттаманың №__ қосымшасына  сәйкес айқындалсын және оны шығару жүзеге асырылсын
 2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының міндеттемелері "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 111 200 000 000 (жүз он бір миллиард екі жүз миллион) теңге сомасына облигациялық қарыз тартуы есебінен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының меншікті капиталы мөлшерінің 29%-ын (жиырма тоғыз пайызын) құрайтын шамаға ұлғайтылсын.
 3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
2023 жылғы 9 қаңтардағы жазбаша хабарламаның негізінде 2023 жылғы 9 қаңтардан бастап "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі С.А.Кенжебаеваның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
Орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылған (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлiк қоғамының 10 000 (он мың) жай акциялар сомасындағы жарияланған акциялары шегiндегi баға бойынша жай акцияларын орналастырсын. бір жай акцияға 2 000 000 (екі миллион) теңге жалпы сомасы 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы - құқығын жүзеге асыру туралы ұсыныс жалпы сомасы 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге болатын бір жай акцияға 2 000 000 (екі миллион) теңге бағамен жарияланған акциялар шегінде 10 000 (он мың) дана жай акцияларды сатып алуға басымдық беру.
3. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
О выпуске второй облигационной программы АО «Фонд развития промышленности», определении условий первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, его выпуске и увеличении обязательств АО «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала
1. Осуществить выпуск второй облигационной программы акционерного общества «Фонд развития промышленности» на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.
2. Определить условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Фонд развития промышленности», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и осуществить его выпуск.
3. Увеличить обязательства акционерного общества «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую 74,1 (семьдесят четыре целых и одна десятая) % от размера собственного капитала акционерного общества «Фонд развития промышленности» за счет привлечения акционерным обществом «Фонд развития промышленности» облигационного займа на сумму 232 000 000 000 (двести тридцать два миллиарда) тенге.
4. Правлению акционерного общества «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«Индустриялық даму қоры» АҚ Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы
1. 2023 жылғы 1 қарашадан бастап жалпы «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзіміне «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқарма мүшесі болып Азат Талғатбекұлы Абайділдин сайлансын.
2. Құпия.
3. «Индустриялық даму қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Р.Е. Ғаппаров). осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
Жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу)тәсілі мен бағасы туралы шешімі.
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жалпы сомасы 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 2 000 000 (екі миллион) теңге бағасымен жарияланған акциялар шегінде «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының 7 500 (жеті мың бес жүз) дана жай акциялары орналастырылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына жарияланған акциялар шегінде бір акция үшін 2 000 000 (екі миллион) теңге бағамен 7 500 (жеті мың бес жүз) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру жалпы сомасы 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге жай акция туралы ұсыныс жіберілсін.
3. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы
Елибаев Марат Талғатұлы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын, тұтастай алғанда "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.