Қордың тұрақты даму саласындағы қызметі
Call-center +7 (7172) 79-63-63

Қордың тұрақты даму саласындағы қызметі

Оқиғалар:

2023 жылғы 20 желтоқсанда тұрақты даму қағидаттарына (ESG) сәйкес жобаларды айқындау критерийлерін регламенттейтін Қордың тұрақты даму жөніндегі Әдіснамасы бекітілді.

ҚОР ЖОБАЛАРЫНА БЕЙІМДЕЛГЕН БЕКІТІЛГЕН ESG КРИТЕРИЙЛЕРІ

2023 жылғы 20 желтоқсанда орнықты даму жөніндегі әдіснама, орнықты даму қағидаттарына (ESG) сәйкес жобаларды айқындау критерийлері, әдіснаманы кезең-кезеңімен жетілдіру бекітілді.

ESG letter E
Экологиялық менеджмент жүйесінің болуы

Парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары - 1, 2 қамту салалары, егер қажет болса 3-ші қамту саласы. Парниктік газдар шығарындыларының үлес көлемі

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары

Азайту бағдарламалары: - қалдықтарды өндіру және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын қайта пайдалану мен қайта өңдеуді ұлғайту. Барлық қалдықтар құрылымындағы қауіпті қалдықтардың үлесін азайту, - су ресурстарын пайдалану, айналымды сумен жабдықтауды ұлғайту және ағынды суларды тазарту

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы реттеуші органдармен жұмыс
ESG letter S
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі шараларды, өндірістік қызметтегі жазатайым оқиғаларға қатысты шараларды сақтау. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жою. Инвестициялық жобаны іске асыру есебінен жаңа жұмыс орындарын құру

Жұмысшылардың денсаулығын сақтау

Қызметкерлерді материалдық қамсыздандыру. Қызметкерлердің кәсіби дамуына қосқан үлесі

Инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде жергілікті/өңірлік өндірушілердің қызметтерін тарту және өнімдерін пайдалану
ESG letter G
Корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару, ішкі аудит жүйесінің болуы (Акционерлік қоғамдар үшін)

Тұрақты даму саласындағы қызмет нәтижелері туралы тұрақты хабардар етуді қоса алғанда, мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл тетіктерін құру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

Ақпаратты ашу деңгейі

Әйел-басшылардың Өтініш беруші компанияның басқарушылық позицияларында, оның ішінде уәкілетті органдар құрамында ұсынылуы. Өтініш берушінің директорлар Кеңесінде тәуелсіз директорлардың болуы.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨМІРТЕГІ БЕЙТАРАПТЫҒЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАСТАМАЛАРЫ 2060 – ҚОРДЫҢ ЖАҢА ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ СТРАТЕГИЯСЫ ҮШІН БАҒДАР

2023
ЖАҺАНДЫҚ МЕТАН БАСТАМАСЫ
CoP 28 конференциясында Қазақстан жаһандық метан бастамасына қосылды.
2023
ҚР-НЫҢ 2060 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ КӨМІРТЕГІ БЕЙТАРАПТЫҒЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ СТРАТЕГИЯСЫ
Негізгі мақсат - 2060 жылға қарай климаттың өзгеруіне және көміртегі бейтараптығына Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына қол жеткізу. Орта мерзімді мақсат - 1990 жылғы шығарындылар деңгейіне қатысты 2030 жылға қарай ПГ шығарындыларын 15% - ға азайту.
2022
ӘЛЕУМЕТТІК ТАКСОНОМИЯҒА КӨШУ
Тұрақты қаржыландыру нарығын одан әрі дамытуға жәрдемдесу үшін АХҚО Жасыл қаржы орталығы әзірлеген және таныстырған ESG-қаржыландыру нарықтарына арналған әлеуметтік жобалар таксономиясының жобасы
2021
"ЖАСЫЛ" ЖОБАЛАРДЫҢ ТАКСОНОМИЯСЫ
"ЖАСЫЛ" САНАТТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ:
 • ЖЭК
 • Энергия тиімділігі
 • Жасыл ғимараттар
 • Ластанудың алдын алу және бақылау
 • Суды, қалдықтарды тұрақты пайдалану
 • Тұрақты ауыл шаруашылығы
 • Таза транспорт
2020
КЛИМАТТЫҚ АМБИЦИЯ САММИТІ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ:
 • 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу
 • Эмиссияларды қысқарту және экономиканы көміртексіздендіру бойынша өршіл ұзақ мерзімді стратегияны әзірлеу және қабылдау
2015-2016
ПАРИЖ КЕЛІСІМІ
МАҚСАТТАР:
 • Жаһандық орташа температураның өсуін 2°С шегінде ұстап тұру және температураның өсуін 1,5 °С дейін шектеу
 • Қазақстанның міндеттемелері: ОНУВ әзірлеу (2030 жылға дейін ПГ шығарындыларын 15% - ға төмендету)

ҚОРДЫҢ 2024-2033 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Тұрақтылық бастамаларына, ESG тиімділігінің жаңа негізгі көрсеткіштеріне және Қордың көміртексіздендіру мен климаттың өзгеруіне деген міндеттемесіне назар аудару.

Көлеңкелер

ҚОР БҰҰ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ 17 МАҚСАТЫНЫҢ 14-ІН ЕСКЕРЕДІ

БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты БҰҰ мақсаты

Қорды дамытудың жаңа ұзақ мерзімді стратегиясына сәйкес 9 негізгі ESG-бастамалар

Өнеркәсіпті дамыту қоры ESG факторларын қаржылық қолдау туралы шешім қабылдау процестеріне және Қордың өзі мен оның қарыз алушыларының күнделікті қызметіне енгізеді және біріктіреді.
ESG шұңқорлар
ESG қарым-қатынас E
1 Энергия тиімділігі және қалдықтарды басқару
2 ESG (соның ішінде «жасыл») жобаларын тұрақты инвестициялау
3 Климаттың өзгеруі және төмен көміртекті даму
ESG қарым-қатынас S
1 Адами капитал, денсаулықты сақтау, қоршаған орта
2 Гендерлік теңдік және инклюзивтілік
3 Әлеуметтік жобалар
ESG қарым-қатынас G
1 Айқындық
2 Директорлар кеңесінің құрамы
3 Іскерлік этика және комплаенс
integration

ҚОЛДАНЫЛА ОТЫРАТЫН ESG ФАКТОРЛАРДЫ ФОНД ЖЕКЕ МЕСЕЛЕЛЕРІН ЕНГІЗІП ЖӘНЕ ИНТЕГРИРЛЕУ

2024
 • AIX/KASE/LSE жасыл облигациялар шығарылымы
 • TCFD және GRI тұрақты даму есептері
 • Қарыз алушыларға арналған ESG критерийлері
 • ESG скоринг/рейтинг
2025- 2026
 • «Жасыл» таксономияға сәйкес кредиттік қоржындағы жобалар үлесін ұлғайту
 • Scope 3 (жобалар/қарыз алушылар) шығарындылары туралы ақпаратты кезең-кезеңімен ашу
 • Жасыл климат қорымен аккредиттеу
2030
 • «Жасыл» таксономияға сәйкес кредиттік қоржындағы жобалар үлесін ұлғайту
2033
 • Кредиттік қоржындағы ESG (соның ішінде «жасыл») жобалар үлесін ұлғайту
 • ТДМ сәйкес келетін жобалар үлесі – 100%