Директорлар кеңесі
Call-center +7 (7172) 796-440
Шарлапаев Қанат Бисімбайұлы Шарлапаев Қанат Бисімбайұлы Директорлар кеңесінің төрағасы
Байбазаров Нұрлан Серікұлы Байбазаров Нұрлан Серікұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқарма төрағасы
Елибаев Марат Талғатұлы Елибаев Марат Талғатұлы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кредит беру мәселелері жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары
Әлкенов Мұрат <br>Әсігатұлы Әлкенов Мұрат
Әсігатұлы
тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің комитеттері

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құрылуы мен қызмет етуінің негізгі мақсаты - Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту үшін ұсыныстар дайындау арқылы Директорлар кеңесінің тиімділігі мен сапасын арттыру.

Комитеттің құрамы:
 • Джайлаубекова Айгүл Ақешақызы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – ТБК төрағасы
 • Алкенов Мурат Асигатұлы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – ТБК мүшесі
 • Елибаев Марат Талғатұлы, Қоғамның Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – аудит комитетінің мүшесі
 • Омаров Бақытжан Байділдаұлы - "Қазақ стан Даму банкі" АО Басқарушы директоры - тәуекелдер жөніндегі комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз);

Аудит жөніндегі комитет «ӨДҚ» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса) тиімді бақылау жүйесін құру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған. ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы, ішкі және сыртқы оған аудит жүргізілді.

Комитеттің құрамы:
 • Джайлаубекова Айгүл Ақешақызы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – аудит комитетінің төрағасы
 • Алкенов Мурат Асигатұлы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – аудит комитетінің мүшесі
 • Елибаев Марат Талғатұлы, Қоғамның Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – аудит комитетінің мүшесі

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңес беру органы, Кадр саясаты, тағайындау және сыйақы төлеу жүйесі, сондай-ақ «ӨДҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «ӨДҚ» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау бойынша Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелерді тереңдетіп зерделеу және мониторинг жүргізу арқылы Аудит, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және «ӨДҚ» АҚ-да тартылған шетелдік мамандар.

Комиссия құрамы:
 • Алкенов Мурат Асигатұлы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, КСжӘСК төрағасы
 • Джайлаубекова Айгүл Ақешақызы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, КСжӘСК мүшесі
 • Елибаев Марат Талғатұлы, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі , СЖжКДК мүшесі
 • Тыныбаева Әлия Алтайқызы - "Қазақстан даму банкі" АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің директоры - комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз) ;

Комитет «ӨДҚ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ қызметінің басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), «ҚДБ» АҚ қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуді қоса алғанда, «Лизинг» орта және ұзақ мерзімді перспективада.

Комитеттің құрамы:
 • Алкенов Мурат Асигатұлы, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – СЖжКДК төрағасы
 • Джайлаубекова Айгүл Ақешақызы, Қоғамның  Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, СЖжКДК мүшесі
 • Елибаев Марат Талғатұлы, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі , СЖжКДК мүшесі
 • Жанадил Дина Жайлаубаевна - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқарушы директоры - комитеттің сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз).
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана